Foto van Katrijn Alaerts
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

20112023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Katrijn Alaerts werkt als onderzoeker mee aan het Natuurrapport Vlaanderen. Het Natuurrapport analyseert de toestand, trends en toekomstverwachtingen van de biodiversiteit in Vlaanderen, evalueert het biodiversiteitsbeleid en vertaalt de bevindingen naar aanbevelingen voor beleidsmakers. 

Binnen het team Natuurrapportering legt Katrijn zich toe op diverse onderwerpen en methodes, met een voorliefde voor ruimtelijke analyses, toekomstverkenningen, ecosysteemdiensten, klimaatindicatoren en onderzoek naar de impact van onze productie- en consumptiepatronen op de biodiversiteit buiten Vlaanderen. Katrijn is bio-ingenieur in het land- en bosbeheer van opleiding. Voor ze het team Natuurrapportering vervoegde, werkte ze onder meer aan onderzoek rond agroforestry en verwoestijning in West-Afrika (Universiteit Antwerpen), duurzaam materialenbeheer, circulaire economie en Beste Beschikbare Technieken voor het Vlaamse en Europese milieubeleid (VITO) en als assistent training en opleiding voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Rwanda.

Externe posities

Junior Technisch Assistent

sep-2012sep-2013

Onderzoeker Duurzaam Materialenbeheer, VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

15-nov-200931-dec-2014

Administratief Assistent Studentensecretariaat, Universiteit Antwerpen

okt-2009dec-2009

Onderzoeker Departement Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Antwerpen

jan-2007okt-2009

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of