Geen foto van Kevin Scheers
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20112024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Kevin Scheers werkt bij het team Zoetwaterhabitats op aquatische habitats in Vlaanderen, met een focus op stilstaande wateren. De voornaamste onderzoeksonderwerpen zijn de beschermde aquatische Natura 2000 habitats en aquatische invasieve soorten.

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • soortgericht natuurbeheer
 • biodiversiteitsbeleid
 • Natura 2000

Thematische Lijst

 • Soorten en biotopen
 • Exoten (beheer)
 • Verdroging
 • Stilstaande wateren
 • Beheer
 • Oppervlaktewater
 • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
 • N2000 monitoring
 • Soorten en habitats
 • Klimaat

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Invasieve soorten
 • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

 • Taxonomie

Disciplinecode Lijst

 • Aquatic biology
 • Animal ecology
 • Animal systematics and taxonomy

Technologisch

 • identificatie
 • veldwerk (observatie en staalname)

Taxonomische Lijst

 • macro-invertebraten
 • Dytiscidae
 • Hydradephaga
 • Water beetles
 • Haliplidae
 • Hygrobiidae
 • Gyrinidae
 • Carabidae
 • Silphidae
 • aquatic insects
 • invasive species
 • Noteridae
 • waterkevers
 • aaskevers
 • invasieve soorten
 • insecten (Insecta)
 • Coleoptera
 • aquatic insects
 • Dytiscidae
 • Silphidae
 • invasive species
 • Noteridae
 • waterkevers
 • aaskevers
 • invasieve soorten
 • kevers (Coleoptera)
 • Dytiscidae
 • Noteridae
 • Haliplidae
 • Gyrinidae
 • Hygrobiidae
 • Silphidae
 • Dermestidae
 • waterkevers
 • aaskevers
 • invasieve soorten
 • kranswieren (Charophyta, of Charophyceae, of Charales)
 • waterkevers (Hydrophilidae)
 • Hydradephaga
 • Dytiscidae
 • Haliplidae
 • Gyrinidae
 • Hygrobiidae
 • Noteridae
 • bladsprietkevers (Scaraboidea)
 • macrofyten
 • waterplanten (Hydrophyta)

Geografische Lijst

 • België
 • Europa
 • Neotropische rijk
 • Dytiscidae
 • Noteridae
 • water beetles
 • Wereld
 • Dytiscidae

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Kevin Scheers actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of