Geen foto van Kevin Scheers
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20112021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • soortgericht natuurbeheer
 • biodiversiteitsbeleid
 • Natura 2000

Thematische lijst

 • Soorten en biotopen

Vrije trefwoorden

 • Taxonomie

Technologisch

 • identificatie
 • veldwerk (observatie en staalname)

Taxonomische lijst

 • macro-invertebraten
 • Dytiscidae
 • Hydradephaga
 • Water beetles
 • Haliplidae
 • Hygrobiidae
 • Gyrinidae
 • Carabidae
 • Silphidae
 • aquatic insects
 • invasive species
 • Noteridae
 • waterkevers
 • aaskevers
 • invasieve soorten
 • insecten (Insecta)
 • Coleoptera
 • aquatic insects
 • Dytiscidae
 • Silphidae
 • invasive species
 • Noteridae
 • waterkevers
 • aaskevers
 • invasieve soorten
 • kevers (Coleoptera)
 • Dytiscidae
 • Noteridae
 • Haliplidae
 • Gyrinidae
 • Hygrobiidae
 • Silphidae
 • Dermestidae
 • waterkevers
 • aaskevers
 • invasieve soorten
 • kranswieren (Charophyta, of Charophyceae, of Charales)
 • waterkevers (Hydrophilidae)
 • Hydradephaga
 • Dytiscidae
 • Haliplidae
 • Gyrinidae
 • Hygrobiidae
 • Noteridae
 • bladsprietkevers (Scaraboidea)
 • macrofyten
 • waterplanten (Hydrophyta)

Geografische lijst

 • België
 • Europa
 • Neotropische rijk
 • Dytiscidae
 • Noteridae
 • water beetles
 • Wereld
 • Dytiscidae

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Kevin Scheers actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of