Geen foto van Koen Devos

Koen Devos

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1990 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Koen Devos startte in 1992 als wetenschappelijk attaché op het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud. Momenteel maakt hij op het INBO deel uit van het team Soortendiversiteit, waar hij betrokken is bij diverse ornithologische projecten. Hij heeft met name een ruime expertise opgebouwd inzake monitoring van vogelpopulaties en is zelf coördinator van de watervogeltellingen in Vlaanderen. Hij is tevens verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels.   

Taxonomische Lijst

 • aalscholvers (Phalacracoracidae)
 • eendvogels (Anseriformes)
 • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)
 • plevieren (Charadriidae)
 • steltloperachtigen (Charadriiformes)
 • vogels (Aves)

Geografische Lijst

 • Ijzer
 • polders
 • Vlaanderen
 • vogelrichtlijngebieden (VRL)

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Thematische Lijst

 • Soorten en biotopen
 • Beheer

Beleidsmatig

 • Natura 2000
 • vogelrichtlijn (VRL)
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • soortgericht natuurbeheer
 • beheerovereenkomsten
 • beleidsgerichte meetnetten
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Koen Devos actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of