Geen foto van Koen Devos

Koen Devos

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1990 …2021

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Taxonomische lijst

 • aalscholvers (Phalacracoracidae)
 • eendvogels (Anseriformes)
 • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)
 • plevieren (Charadriidae)
 • steltloperachtigen (Charadriiformes)
 • vogels (Aves)

Geografische lijst

 • Ijzer
 • polders
 • Vlaanderen
 • vogelrichtlijngebieden (VRL)

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Thematische lijst

 • Soorten en biotopen
 • Beheer

Beleidsmatig

 • Natura 2000
 • vogelrichtlijn (VRL)
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • soortgericht natuurbeheer
 • beheerovereenkomsten
 • beleidsgerichte meetnetten
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B005-dierkunde

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Koen Devos actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 9 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landniveau. Duik in de details door op de punten te klikken.
Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.