Foto van Lieve Vriens
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20002024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Lieve Vriens startte in 1998 op het INBO als onderzoeker bij het project van de Biologische Waarderingskaart. Sinds 2010 is ze coördinator bij het team Natuurrapport & Adviescoördinatie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek te Brussel. Ze combineert de coördinatie van de natuurindicatoren met de opvolging van adviezen en vragen die via info@inbo.be gesteld worden. Ze zorgt er dus enerzijds voor dat bestaande indicatoren tijdig worden bijgewerkt en bekijkt samen met collega’s welke nieuwe indicatoren ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast is ze samen met twee andere adviescoördinatoren verantwoordelijk voor het proces van adviesverlening. Dit wil zeggen: toezien op de timing en de kwaliteit van de adviezen. Zelf geeft ze inhoudelijk advies bij vragen over de Biologische waarderingskaart, bijvoorbeeld in het kader van de verificatiecommissie, of voor het gebiedsgericht beleid in West-Vlaanderen. 

Opleiding/academische kwalificatie

Licentiaat plantkunde richting biotechnologie

Master

Licentiaat in de milieusanering aggregaat in de biologie

Geografische Lijst

 • Atlantisch Vlaanderen
 • Ieperboog
 • polders
 • West-Vlaanderen

Taxonomische Lijst

 • planten (Plantae)

Thematische Lijst

 • Beleid
 • Ruimte
 • Soorten en biotopen

Beleidsmatig

 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • biologische waarderingskaart (BWK)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • mestbeleid en -wetgeving
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • Natura 2000
 • natuurbeleid
 • ruimtelijk beleid
 • ruimtelijke ordening
 • speciale beschermingszones (SBZ)

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)