• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1991 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

In het algemeen richt mijn onderzoek zich op de drijfkrachten die de toestand en trends van (bedreigde) soorten beïnvloeden en welke instandhoudingsmaatregelen genomen kunnen worden. Op dit moment zijn de belangrijkste onderwerpen 1) het behoud van vleermuizen: modellering en verbetering van landschapsconnectiviteit, beoordeling en aanpassing van kenmerken van overwinteringsplaatsen, 2) Beheer (o.a. beheerovereenkomsten) in landbouwgebieden om de biodiversiteit te verbeteren (akker en weidevogels en insecten).

Opleiding/academische kwalificatie

Dierkunde, Master, Universiteit Antwerpen

Dierkunde, Doctoraat, Universiteit Antwerpen

Biostatistiek, Master

Thematische Lijst

 • Insecten
 • Zoogdieren
 • Akkervogels

Technologisch

 • experimental design
 • statistiek en modellering
 • veldwerk (observatie en staalname)

Taxonomische Lijst

 • vleermuizen (Chiroptera)
 • akkervogels
 • fritvliegen (Chloropidae)
 • insecten (Insecta)
 • vliegen (Diptera)

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Landbouw

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Luc De Bruyn actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of