Foto van Lucia Manzanares

Lucia Manzanares

Master of Biology: Biodiversity, Conservation and Restoration

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20212024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Mijn onderzoek is gericht op interacties tussen mensen en wilde dieren. Ik ben specifiek geïnteresseerd in de impact van menselijke activiteiten op biodiversiteit, en met name in hoe dieren hun gedrag, zoals hoe ze zich verplaatsen, aanpassen aan menselijke activiteit. Momenteel focus ik me op vleermuizen. Door in kaart te brengen hoe verschillende vleermuissoorten gebruik maken van het landschap, en welke factoren daarbij een rol spelen, verkrijgen we concrete informatie over hoe we deze dieren beter kunnen beschermen. In dit onderzoek combineer ik veldwerk (bioakoustische monitoring) met ruimtelijke analyses en ecologische modellering.

Opleiding/academische kwalificatie

Biologie, Licentiaat

Biologie, Master, Universiteit Antwerpen

Disciplinecode Lijst

 • Behavioural ecology

Thematische Lijst

 • Zoogdieren

Technologisch

 • experimental design
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • statistiek en modellering

Taxonomische Lijst

 • vleermuizen (Chiroptera)

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Landbouw

Vrije trefwoorden

 • Ruimtelijke analyses

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of