Foto van Lymke Janssens

Lymke Janssens

Medewerker Organisatieontwikkeling en Beleidsvoorbereiding

  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

20192024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Lymke maakt deel uit van het team Communicatie en Planning. Haar taken bestaan vooral uit beleidsvoorbereiding en organisatieplanning.

Ze is binnen het beleidsdomein Omgeving het aanspreekpunt van het INBO voor het schrijven van teksten voor beleidsdocumenten zoals de beleidsnota, de beleids- en begrotingstoelichting of de ambtelijke bijdrage voor het regeerakkoord. Voor de administrateur-generaal adviseert ze over de agendapunten van het Managementcomité Omgeving, het Voorzitterscollege en de Beleidsraad.

Lymke coördineert de projectwerking van het INBO en de instrumenten die hiervoor gebruikt worden. Jaarlijks vat ze de organisatieplanning samen in een ondernemingsplan voor de minister.

Thematische Lijst

  • Beleid

Beleidsmatig

  • beleidsevaluatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Lymke Janssens actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen