Foto van Marc Pollet

Marc Pollet

Dr.

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1987 …2023

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Marc Pollet maakt sinds begin 2019 deel uit van het Managementteam van het INBO. Daarvoor fungeerde hij binnen dezelfde organisatie als Diensthoofd Informatie- en Datacentrum (2009-2013), en resp. Onderzoeksgroepsleider en Teamcoördinator van het team Soortendiversiteit (2013-2019). Als Onderzoeksmanager staat Marc in voor de coaching en begeleiding van vier INBO-onderzoeksteams: Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg (BMK); Faunabeheer en Invasieve Soorten (FIS); Open Science for Biodiversity (OSCIBIO); en Soortendiversiteit. Daarnaast is hij ook voorzitter van twee interne INBO-commissies, Commissie Wetenschappelijke Integriteit en Ethische Commissie Dierenwelzijn, en verantwoordelijk voor de Raamovereenkomst tussen VMM en INBO. Op beleidsniveau neemt hij als lid van het INBO ook deel aan de Werkgroep Onderzoekscoördinatie van het Department Omgeving, en vertegenwoordigt hij het INBO in de Federale NEHAP-werkgroep Exotische Muggen en Andere Vectoren (EMAV). Als stuurgroepvoorzitter begeleidt hij eveneens het lange termijn monitoringsproject Soortenmeetnetten (INBO-ANB). Ditzelfde mandaat oefende hij ook uit tijdens het Monitoring of Exotic Mosquitoes (MEMO) project (2017-2020). Tenslotte zetelt hij voor INBO in de Koepelwerkgroep Soortbeschermingsprogramma’s van Natuur en Bos (ANB).

Biodiversiteitsonderzoek behoort tot de uitgesproken interessegebieden van Marc. Zijn taxonomische expertise situeert zich vooral in de entomologie. In zijn Master- en doctoraatsthesis behandelde hij resp. de ecologie en de voedselkeuze van graslandloopkevers (Coleoptera: Carabidae). Sinds midden de jaren '80 focust zijn persoonlijk onderzoek zich evenwel op slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van het Palaearctische en het Neotropische rijk. Hij organiseert zelf of neemt nog vaak deel aan expedities, ook vooral in Centraal- en Zuid-Amerika. Tussen 1983 en 2020 publiceerde Marc ca. 265 wetenschappelijke bijdragen. Momenteel behoren ook de globale achteruitgang van invertebraten en factoren (o.a. landbouw) die hieraan bijdragen tot zijn inhoudelijke interessegebied, ook binnen INBO-kader.

Thematische Lijst 2020

 • Landbouw
 • Beschermde natuur
 • Invasieve soorten
 • Faunabeheer

Thematische Lijst

 • Soorten en biotopen
 • Insecten

Beleidsmatig

 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • Natura 2000

Geografische Lijst

 • België
 • Vlaanderen
 • Europa
 • Palaearctische rijk
 • Neotropische rijk

Technologisch

 • identificatie
 • veldwerk (observatie en staalname)

Taxonomische Lijst

 • slankpootvliegen (Dolichopodidae)
 • dazen (Tabanidae)
 • bladsprietkevers (Scaraboidea)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Marc Pollet actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of