Geen foto van Marc Van De Walle

Marc Van De Walle

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20022024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Marc Van de walle heeft van kinds af een grote interesse voor natuur, landschap en milieu. Gepassioneerd begint hij de natuur te ontdekken en verdiept hij zich over de jaren in de ecologie van vogels en zoogdieren. Na zijn humaniora baat hij gedurende 12 jaar met evenveel passie een natuurvoedingswinkel uit. In 2002 wordt hem de mogelijkheid geboden om voor het INBO te gaan werken. Sindsdien heeft hij als technieker in het “zeevogelteam” in een veelheid aan projecten een ondersteunende rol gespeeld, vooral in het verzamelen van veldgegevens en de invoer daarvan in de databanken. Veel ervaring werd opgedaan in meeuwen- en sternenkolonies in binnen- en buitenland. Vooral conditiemetingen en ringactiviteiten zijn jaarlijks weerkerende aspecten van het koloniewerk. Veel expertise is ook verworven in het inventariseren van broedvogels. Bovendien neemt hij de verwerking van de Belgische kleurringobservaties van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw voor zijn rekening.

Taxonomische Lijst

 • alkachtigen (Alicidae)
 • dolfijnen (Delphinidae)
 • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)
 • plevieren (Charadriidae)
 • vogels (Aves)
 • zee-eenden (Anatidae)

Thematische Lijst

 • Soorten en biotopen

Technologisch

 • biometrie
 • GPS
 • identificatie
 • veldwerk (aanleg terreinen)
 • veldwerk (observatie en staalname)

Geografische Lijst

 • kust
 • Noordzee (Belgisch deel)
 • Zeeland
 • polders

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Marc Van De Walle actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of