• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20072024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Maud is onderzoeker in het team Milieu en Klimaat. Ze coördineert en werkt op projecten met ondermeer als topic: het herstel van ecosystemen, het functioneren van ecosystemen in relatie tot milieudrukken en/of klimaatverandering en klimaatadaptatie. Ze is bedreven in projectontwikkeling, projectmanagement, verschillende staalnamemethoden en opmaak van ecologische modellen in R-code. Ze is eveneens geïnteresseerd in de interacties tussen wetenschap en beleid. 

Geografische Lijst

 • Vlaanderen
 • habitatrichtlijngebieden (HRL)
 • Demer
 • Hageland
 • Voerstreek
 • Haspengouw

Thematische Lijst

 • Graslanden
 • Flora
 • Biotopen
 • Milieu
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Klimaat

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • modellering

Disciplinecode Lijst

 • Terrestrial ecology

Vrije trefwoorden

 • standplaatsonderzoek
 • ecosystemen
 • graslandherstel
 • klimaatadaptatie
 • ecohydrologie
 • bodemkunde
 • klimaat
 • N2000 habitats

Beleidsmatig

 • biodiversiteitsbeleid
 • Natura 2000
 • klimaatbeleid (incl. biomassa-energie en koolstofopslag)

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of