Foto van Myriam Dumortier
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1989 …2024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Myriam Dumortier is senior researcher, verantwoordelijk voor het programma landbouw en biodiversiteit. Ze onderzoekt hoe de biodiversiteit in het landbouwgebied de landbouw kan ondersteunen, dus hoe landbouw beter kan samenwerken met natuur. Ze onderzoekt ook hoe agro-ecologische landbouw in natuurgebied de natuurdoelen kan ondersteunen. Door deelname in expertengroepen en het formuleren van adviezen ondersteunt ze beleidsontwikkelingen. Ze maakt deel uit van het team Natuur en Maatschappij, dat inzet op participatieve processen, co-creatie en soft systems methodology. Myriam is Bio-ingenieur en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen. In de jaren ’90 werkte ze in community forestry en plattelandsontwikkeling in Zuid-Azië. Van 2000 tot 2010 werkte ze aan de natuurrapportering op het INBO en van 2010 tot 2020 werkte ze als beleidsmedewerker bij de Europese Commissie aan de ontwikkeling van het EU-beleid inzake invasieve exoten. Sinds 2020 werkt ze opnieuw op het INBO om zich toe te leggen op landbouw. Sinds 2007 is ze ook professor bos- en natuurbeleid aan de Universiteit Gent.

Opleiding/academische kwalificatie

Bio-ingenieurswetenschappen, Doctor, Universiteit Gent

1-okt-19856-jul-1990

Toekenningsdatum: 6-jul-1990

Bio-ingenieurswetenschappen, Master of Science, Universiteit Gent

1-okt-198030-jun-1985

Toekenningsdatum: 30-jun-1985

Externe posities

Professor Bos- en natuurbeleid, Universiteit Gent

31-okt-2001 → …

Thematische Lijst

 • Beheer
 • Beleid
 • Maatschappij

Taxonomische Lijst

 • hogere planten (Plantae)

Beleidsmatig

 • sociale aspecten van natuur- en bosbeleid
 • natuurbeleid
 • beheerovereenkomsten
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • biodiversiteitsbeleid
 • bos- en landbouwbeleid
 • duurzame ontwikkeling
 • exotenverordening (EU)

Thematische Lijst 2020

 • Landbouw
 • Natuur & maatschappij
 • Invasieve soorten
 • Beschermde natuur
 • Bos

Disciplinecode Lijst

 • Terrestrial ecology
 • Sustainable agriculture

Geografische Lijst

 • Europa
 • België
 • Vlaanderen
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Myriam Dumortier actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of