Foto van Myriam Dumortier
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

1989 …2022

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Myriam Dumortier is senior researcher, met focus op de interactie tussen landbouw en biodiversiteit. Haar interesse gaat naar de toestand van de biodiversiteit op het platteland, landbouwpraktijken die gunstig zijn voor de biodiversiteit (bv. agro-ecologische landbouw) en synergiën tussen landbouw en natuurbehoud. Ze is ook betrokken bij beleidsondersteuning (bv. via het project Contracts 2.0). Ze maakt deel uit van het team Natuur en Maatschappij, dat inzet op participatieve processen, co-creatie en soft systems methodology. Myriam is Bio-ingenieur en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen. In de jaren ’90 werkte ze in community forestry en plattelandsontwikkeling in Zuid-Azië. Van 2000 tot 2010 werkte ze aan de natuurrapportering op het INBO en van 2010 tot 2020 werkte ze als beleidsmedewerker bij de Europese Commissie aan de ontwikkeling van het EU-beleid inzake invasieve exoten. Sinds 2020 werkt ze opnieuw op het INBO om zich toe te leggen op landbouw. Sinds 2007 is ze ook professor bos- en natuurbeleid aan de Universiteit Gent.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Myriam Dumortier actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of