Geen foto van Myriam Kumpen
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20152023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Beleidsmatig

 • biologische waarderingskaart (BWK)
 • Natura 2000
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • speciale beschermingszones (SBZ)

Thematische Lijst

 • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
 • N2000 monitoring
 • Flora
 • Biotopen

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Geografische Lijst

 • Continentaal Vlaanderen