Geen foto van Niko Boone
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

19992023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Niko Boone startte in 1998 als wetenschappelijk attaché op het INBO met als eerste taak ondersteuning bieden bij de uitvoering van het luik natuur van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Op dit ogenblik is hij coördinator bij het team Natuurrapport & Adviescoördinatie. Samen met twee andere adviescoördinatoren is hij verantwoordelijk voor het proces van adviesverlening. Dit wil zeggen: toezien op de timing en de kwaliteit van de adviezen. Daarnaast werkt hij ook mee aan verschillende projecten van het team Faunabeheer en invasieve soorten.

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Andere

Disciplinecode Lijst

 • Terrestrial ecology

Beleidsmatig

 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • ruimtelijk beleid

Geografische Lijst

 • Brabants plateau
 • Dijle
 • Meerdaalwoud
 • Leemstreek
 • natuurreservaten
 • Vlaams-Brabant

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Niko Boone actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen