Geen foto van Patrik Oosterlynck

Patrik Oosterlynck

Researcher Biodiversity Monitoring

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20002024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Opleiding/academische kwalificatie

Biology

Beleidsmatig

 • beleidsgerichte meetnetten
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • biologische waarderingskaart (BWK)
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • biodiversiteitsbeleid
 • beheermonitoring
 • natuurbeheer

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • identificatie

Disciplinecode Lijst

 • Conservation and biodiversity
 • Environmental monitoring

Thematische Lijst

 • Flora
 • Biotopen
 • Moerassen
 • Graslanden
 • Heiden en hoogveen
 • N2000 monitoring
 • Habitats

Geografische Lijst

 • Limburg
 • Vlaams-Brabant
 • Antwerpen
 • Kempen
 • Hageland
 • Haspengouw
 • Leemstreek
 • Dijle
 • Meerdaalwoud
 • Demer
 • Voerstreek

Taxonomische Lijst

 • mossen (Bryophyta)
 • veenmossen
 • hogere planten (Plantae)

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of