Foto van Piet De Becker

Piet De Becker

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1990 …2023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Opleiding/academische kwalificatie

ing landbouw & M.Sc Hydrology

Master

Industriëel ingenieur

Beleidsmatig

 • waterbeheersing
 • waterbeleid
 • drinkwaterwinning
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Thematische Lijst

 • Beheer
 • Milieu

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Piet De Becker actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of