Foto van Pieter Dhaluin
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20102023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Thematische Lijst

 • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
 • N2000 monitoring
 • Habitats

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)

Taxonomische Lijst

 • planten (Plantae)
 • vogels (Aves)

Beleidsmatig

 • biologische waarderingskaart (BWK)