Foto van Rhea Maesele
20202024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Rhea Maesele werkt sinds 2023 als wetenschapper bij het Team Monitoring en Herstel van Aquatische Fauna bij het INBO, met de focus specifiek op vissen. Ze monitort de ecologie en verspreiding van vissoorten in de Vlaamse waterlopen, volgt de evolutie van vissoorten (ook nieuwe exoten) en onderzoekt de kwaliteit en populatiedynamiek van de visstand in de Zeeschelde. Daarnaast coördineert Rhea het vrijwilligersnetwerk dat visbemonsteringen uitvoert op de Schelde en haar zijrivieren.