Geen foto van Sanne Verdonck

Sanne Verdonck

  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

20212022

Onderzoekoutput per jaar

Indien u wijzigingen heeft gemaakt in Pure, zijn deze hier binnenkort zichtbaar.

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Sanne Verdonck is doctoraatstudent aan de KU Leuven en het INBO. Haar onderzoek spitst zich toe op de impact van bosbeheer op boomgroei tijdens droogteperiodes en hoe het bosmicroklimaat wordt beïnvloed door management interventies. Voor de start van haar doctoraat heeft ze meegewerkt aan het BioWood project.

Vrije trefwoorden

  • Bosmicroklimaat
  • Bosbeheer
  • Droogte