Foto van Thomas Scheppers
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20072024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Thomas Scheppers is onderzoeker in het team Faunabeheer en Invasieve soorten waar hij onderzoek verricht naar het duurzaam beheer van jachtwildsoorten, met als actuele focus kleinwildsoorten. Onderzoektopics omvatten o.a. de analyse van afschotcijfers, het modelleren van de populatiedynamiek, de evaluatie van beheermaatregelen, en het monitoren in kader van duurzame jacht. Vanuit deze expertise levert hij advies met betrekking tot het beleid en beheer van jachtwildsoorten in Vlaanderen.

Thematische Lijst

 • Beheer van fauna
 • Jacht (soortenbeleid)
 • Jacht (maatschappij)
 • Wild (jacht)
 • Afschotstatistieken
 • Wildschade
 • Zoogdieren

Geografische Lijst

 • Vlaanderen

Beleidsmatig

 • beheermonitoring
 • faunabeheer
 • jacht
 • wildschadebeleid

Taxonomische Lijst

 • everzwijn (Sus scrofa)
 • fazantachtigen (Phasianidae)
 • hazen (Leporidae)
 • herten (Cervidae)
 • wildsoorten

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Thomas Scheppers actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of