Foto van Tom De Dobbelaer
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

    1000 Brussel

    België

20122023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Tom is ecoloog en sinds 2015 actief op het Eigen Vermogen van het INBO. Hij werkt voornamelijk aan ecohydrologische studies gericht op de potenties voor ontwikkeling en/of instandhouding van waardevolle vegetaties.

Thematische Lijst

  • Milieu
  • Vernatting
  • Klimaat
  • Verdroging

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Tom De Dobbelaer actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Vergelijkbare profielen