Foto van Toon Van Daele
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20032024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Toon Van Daele is lid van het team BMK en focused zich op ecologische modellering (soortverspreidingsmodellen, populatiemodellering & analyse van mark-recapture data) en (eco-)hydrologische modellering. Hij biedt ook methodologische ondersteuning bij de opstart van projecten en statistische analyses. Toon is Bio-ingenieur met specialisatie in het waterbeheer en hydrologische modellering. Na enkele projecten m.b.t. verdroging, hydrologie en monitoring in  natuurgebieden werkt hij sinds 2002 bij het INBO. De eerste jaren werkte hij bij het team natuurrapportering mee aan beleidsgerichte rapporten over de toestand van de natuur, de ontwikkeling van natuurindicatoren, toekomstverkenningen en ecosysteemdiensten.

Opleiding/academische kwalificatie

Land- en bosbeheer

Ingenieur

Disciplinecode Lijst

 • Statistics
 • Environmental monitoring
 • Modelling and simulation
 • Hydrogeology

Thematische Lijst

 • Grondwater
 • Kaderrichtlijn Water
 • Scenariorapportering
 • Ecosysteemdiensten (=ESD)
 • Verdroging
 • Vernatting
 • Klimaat

Beleidsmatig

 • ecosysteemdiensten
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • waterbeleid
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • natuurbeleid
 • rapportering

Geografische Lijst

 • Europa
 • België
 • Vlaanderen
 • valleigebieden

Technologisch

 • GPS
 • modellering
 • statistiek en modellering

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Toon Van Daele actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of