Foto van Toon Westra
 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

1987 …2023

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Toon Westra maakt deel uit van het team Biometrie, Methodolgie en Kwaliteitszorg (BMK). Hij is betrokken bij de monitoring van Natura 2000-habitattypen en Europese en Vlaamse prioritaire soorten. Dit omvat het ontwerp van meetnetten, de implementatie van meetnetten, kwaliteitszorg en gegevensanalyse. Dit gebeurt zo veel mogelijk volgens de principes van de Open Science Doelstellingen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van Rmarkdown en GitHub. 

Technologisch

 • biometrie
 • statistiek en modellering

Vrije trefwoorden

 • meetnetontwerp
 • kwaliteitszorg
 • soortenmeetnetten
 • meetnet habitatkwaliteit
 • bosinventarisatie

Thematische Lijst

 • N2000 monitoring
 • Vismeetnetwerk

Beleidsmatig

 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • Natura 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Toon Westra actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of