Geen foto van Wouter Courtens

Wouter Courtens

 • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  België

20012024

Onderzoekoutput per jaar

Persoonlijk profiel

Onderzoeksexpertise

Wouter Courtens werkt sinds 2003 als ornitholoog in het zeevogelteam van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Dit team bestudeert het voorkomen van zeevogels op zee en de invloed van menselijke activiteiten (zoals windturbines, olieverontreiniging en plastics) en voedselbeschikbaarheid op zeevogelpopulaties. Het onderzoek omvat ook de monitoring van kustbroedvogels (zoals meeuwen en sterns) en van de populatiedynamiek, de voedselecologie en het habitatgebruik van deze soorten. Initieel waren dit hoofdzakelijk Belgische projecten maar ondertussen wordt ook in Nederland veel onderzoek in verricht. Verder heeft Wouter een uitgebreide expertise in broedvogelmonitoring met o.a. langlopende projecten rond weide-, moeras- en rietvogels.

Thematische Lijst

 • Soorten en biotopen

Technologisch

 • identificatie
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • statistiek en modellering

Beleidsmatig

 • vogelrichtlijn (VRL)
 • Vlaams beschermde natuur
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • Natura 2000
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

Geografische Lijst

 • België
 • Zeeland
 • Europa
 • West-Vlaanderen

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksonderwerpen waar Wouter Courtens actief is. Deze onderwerplabels zijn gebaseerd op het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Vergelijkbare profielen

Collaboraties en top onderzoeksgebieden van de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op land-/regioniveau. Duik in de details door op de punten te klikken of