KRW-bemonstering visfauna 2016 in het Brussels Gewest (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 2000/60/EU werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omgezet in een decreet Kaderrichtlijn Water die oplegt om een goede toestand te bereiken voor alle oppervlaktewaters tegen 2015 en 2021. Hiertoe dient ook een ecologische monitoring te gebeuren van fysicochemie, hydromorfologie en biologie. Ten behoeve van dit laatste aspect dient o.a. om de 3 jaar een trendmonitoring te gebeuren van de visfauna. (EV)INBO zal in 2016 deze monitoring uitvoeren in onderaanneming van VUB. De monitoring van visfauna zal op 6 locaties gebeuren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/17

Vrije trefwoorden

  • trends
  • KRW
  • monitoring
  • EVINBO
  • vis

Thematische lijst

  • Vissen
  • Vismeetnetwerk
  • Kaderrichtlijn Water