Onderzoekskader groentypologieën en nieuwe urbane natuurstreefbeelden

Projectdetails

Samenvatting

In samenwerking met ANB wordt een onderzoeksopzet ontworpen om tot een gedragen verankering van urbane natuurstreefbeelden in natuurbeheerplannen te komen. Dit project zal uit twee luiken bestaan die onderling verbonden zijn.
In het ecologisch luik wordt kennis over soorten in de urbane context en urbane natuurbiotopen opgebouwd. In het sociaal-ecologische luik is het de bedoeling deze ecologische kennis concreet te verankeren in natuurbeheerplannen nieuwe (2017) stijl.

In samenwerking met ANB wil men via dit project tot een gedragen verankering van urbane natuurstreefbeelden in natuurbeheerplannen komen. Hiervoor kunnen we werken met de 4 pilootprojecten die ANB al heeft en/of met onze eigen cases in o.a. Genk.

Ecologisch luik: opbouwen van kennis over soorten in urbane context en urbane natuurbiotopen. Voor het pilootproject “Ringpark Groene Vesten” heeft ANB de concrete vraag of het INBO betrokken kan worden in het proces, om natuur in urbane context wetenschappelijke te onderbouwen.

Sociaal-ecologisch: hoe kan deze ecologische kennis concreet verankerd worden in natuurbeheerplannen nieuwe (2017) stijl?
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij