Een afwegingskader voor de bestrijding van invasieve uitheemse soorten - een prioritering voor het beleid (PRIUS)

Projectdetails

Samenvatting

Wie is er verantwoordelijk voor de bestrijding van invasieve, uitheemse soorten? Het is een vraag waar in het beheer en beleid vaak wordt tegenaan gebotst. Geldende principes zijn onder andere dat de vervuiler betaalt, dat elke beheerder een verantwoordelijkheid draagt over de eigen terreinen, en dat sectorale overheden een sturende rol spelen (landbouw, natuur, infrastructuur)... Maar hoe moeten die principes worden toegepast op soorten van de Unielijst?

In deze opdracht stelt het INBO een afwegingskader op om deze soorten aan te toetsen. Dit moet leiden tot duidelijkheid over de prioritair te beheren soorten, en de niveaus waarop dat moet gebeuren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2231/08/23

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • ANB
  • exoten
  • bestrijding
  • beheer

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten