Doctoraatsonderzoek: Een statistisch kader voor de analyse van gegevens uit cameravallen in ecologisch onderzoek

Projectdetails

Samenvatting

Om het effect van menselijke oorzaken op de dichtheid van dieren na te gaan, zijn inzichten in populatiedynamica nodig.

Camera’s zijn krachtige, niet-invasieve tools om populaties in kaart te brengen. Beperkte detectie en het onvermogen om tussen individuen van soorten zonder natuurlijke markeringen te onderscheiden, verhinderen het gebruik van traditionele analysetechnieken. Recente ontwikkelingen voorzien oplossingen, hoewel ze nog steeds onvoldoende simultaan kunnen corrigeren voor meerdere oorzaken van gelimiteerde detectie en zich veelal concentreren op de analyse van slechts één doelsoort.

Dit project stelt een statistisch kader voor, dat instaat voor de verbeterde verwerking van gegevens uit cameravallen. Het doel is de populatiedynamica van zoogdierenpopulaties in het Nationaal Park Hoge Kempen (België) te bestuderen en om conservatiestrategieën te formuleren, gebruik makend van gegevens over verschillende taxonomische groepen.

Bestaande methodes worden verder uitgewerkt, naar minder assumptie-gedreven modellen, voor doelsoorten en gemeenschappen, en om hun potentieel te vergelijken vanuit een statistisch, praktisch en economisch oogpunt. Dit zal resulteren in verbeterde richtlijnen voor dataverzamelaars en -analisten en nieuwe ecologische inzichten, met opportuniteiten voor implementatie in het natuurbeleid.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/1931/12/23

Thematische lijst

  • Beheer van fauna

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Data & Infrastructuur