Implementatie eDNA-methodieken voor detectie, monitoring en efficiënte bestrijding van stierkikker

Projectdetails

Samenvatting

De invasie van de Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus) in Vlaanderen wordt in dit project gebruikt als case studie om een nieuw, preventiegericht, regionaal kader te ontwikkelen voor de uitroeiing van invasieve uitheemse soorten (IUS).
Meer specifiek willen we in dit project via eDNA-analyses het invasiepatroon van deze soort reconstrueren, de huidige distributie en ecologische impact bepalen, en gebieden die uitermate gevoelig zijn voor deze IUS identificeren. We zullen de meerwaarde van de eDNA-techniek voor opkomende IUS evalueren en nagaan hoe we deze informatie in een overkoepelend referentiekader kunnen integreren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/25

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Water
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • eDNA
  • IUS
  • invasieve
  • IAS
  • exoten
  • exoot