ABMS - Geautomatiseerde monitoring van vogels, vleermuizen en insecten via geluids- en beeldherkenning

Projectdetails

Samenvatting

We hebben nood aan herhaalbare bemonsteringsmethoden die de schaal en resolutie van biodiversiteitsmonitoring kunnen automatiseren en uitbreiden, om zo tot robuuste schattingen van langetermijntrends te komen.

Het ABMS project is een pilootstudie voor het opzetten van een Europees netwerk voor de monitoring van vleermuizen, vogels en nachtvlinders, gebaseerd op automatische detectie en herkenning. Het kadert binnen het Biodiversa+ biodiversiteitsmonitoringproject. In de verschillende deelnemende Europese landen worden per partner drie stations geselecteerd waar automatische vleermuisdetectoren, vogeldetectoren en fotovallen voor nachtvlinders worden opgesteld. INBO staat in voor het opstellen en uitlezen van de detectoren en het doorsturen van de opnamen in 2024 en 2025 (telkens 4 maanden). De pilootstudie richt zich op oud bos als voorkeurslocatie, en beperkt zich tot nachtelijke opnames. De Deense projectleider identificeert alle opnamen via bestaande herkenningssoftware, en experten worden ingezet voor de validatie. Het doel is om te komen tot aanbevelingen voor een Europees meetnet voor de soorten uit de drie doelgroepen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2431/12/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht