Plan van aanpak monitoring populaties gladde slang

Projectdetails

Samenvatting

De Natura2000-verplichtingen omvatten monitoring van de soorten van Bijlage II en IV. Voor gladde slang Coronella austriaca ontbreekt dit tot op heden in Vlaanderen.
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanpak/protocol voor monitoring in de vijf belangrijkste gebieden waar een kernpopulatie van gladde slang voorkomt, om de trend van deze populaties op te volgen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/19

Vrije trefwoorden

  • gladde_slang
  • monitoring
  • fauna
  • natura2000
  • reptiel

Thematische lijst

  • Amfibieën en reptielen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur