Adaptatiepotentieel van inheemse bomen en struiken aan wijzigend klimaat

Projectdetails

Samenvatting

Natuurlijke populaties van bomen en struiken zijn aangepast aan het klimaat. Volgens huidige modellen zal ons klimaat gemiddeld warmer worden en zal de kans op extreme klimatologische condities verhogen, inclusief langere droogteperiodes tijdens de zomer. Daarom is het aanpassingsvermogen van bomen en struiken ten aanzien van veranderende groeiomstandigheden belangrijk. Hierbij wensen we vooral de verschillende herkomsten binnen de soorten te bestuderen. Via serreproeven willen we inzicht verwerven in de respons van herkomsten van onder meer zwarte els en beuk op verschillen in temperatuur tijdens kieming en/of knopuitloop van de zaailingen en bij droogtestress gedurende het groeiseizoen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum2/01/1630/12/24

Thematische lijst

  • Klimaat
  • Bosbouw (maatschappij)
  • Beheer van bos

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat