Adaptatiepotentieel van inheemse bomen en struiken aan wijzigend klimaat (veldproeven)

Projectdetails

Samenvatting

Natuurlijke populaties van bomen en struiken zijn aangepast aan het klimaat. Volgens huidige modellen zal ons klimaat gemiddeld warmer worden en zal de kans op extreme klimatologische condities verhogen, inclusief langere zomerse droogteperiodes. Daarom is het aanpassingsvermogen van bomen en struiken ten aanzien van veranderende groeiomstandigheden belangrijk. Hierbij wensen we vooral de verschillende herkomsten/genotypes binnen de soorten te bestuderen. Via bestaande en nieuw aan te leggen veldproeven zullen we het aanpassingsvermogen van verschillende genetische entiteiten in beeld brengen door observaties uit te voeren in jaren met verschillende klimatologische condities, en in veldproeven die op sterk verschillende standplaatsen werden aangelegd.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/19

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat

Thematische lijst

  • Klimaat
  • Beheer van bos
  • Bosbouw (maatschappij)