Advance eLTER (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Advance_eLTER is een cruciale stap in de opbouw van de distributed European Research Infrastructure of Long-Term Ecosystem Research sites (eLTER RI) om gegevens en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren ter aanvulling op de Europese en mondiale milieukundige RI's. Het project zal belangrijke conceptuele werkzaamheden verrichten en voorbereidende stappen zetten om op Europese schaal onderzoek mogelijk te maken naar de \kritische zone\, belangrijke ecosystemen en socio-ecologische systemen, gericht op de ondersteuning van op kennis gebaseerde besluitvorming op verschillende niveaus met betrekking tot ecosysteemdiensten en biodiversiteit.

De doelstellingen van Advance_eLTER zijn stevig verankerd in de strategische langetermijndoelstellingen van de eLTER RI, maar richten zich strikt op de uitdagingen die door de ESFRI review zijn geïdentificeerd:
- Gedetailleerd ontwerponderzoek (WP1), inclusief een grondige analyse van de wetenschappelijke vragen die de basis vormen voor het ontwerp en de instrumentatie van het fysieke netwerk van de eLTER RI site;
- Prioritering van eLTER-diensten voor belangrijke gebruikersgroepen (WP2) en een plan voor eLTER RI-diensten op alle niveaus van de dienstverlener (centraal, cross-site, individuele site);
- Kostenanalyse en bedrijfsplan voor de toekomstige eLTER RI-operatie (WP3);
- Organisatorisch kader van eLTER RI (WP4), bestaande uit de ontwikkeling van een solide governanceregeling, die aandeelhoudersonderhandelingen mogelijk maakt en het meest geschikte juridische kader bepaalt;
- Raadpleging, communicatie en teambuilding (WP5), bevordering van de nationale eLTER ESFRI-processen, precisering van de rol van eLTER in het milieulandschap RI en ontwikkeling van personeelscapaciteit voor het eLTER ESFRI-proces.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum19/10/1627/02/18

Thematische lijst

  • Meetnetten

Vrije trefwoorden

  • EVINBO