Projectdetails

Samenvatting

AD LIBIO is een fundamenteel onderzoeksproject om hernieuwbare energie met hoge densiteit te stockeren in stabiele vloeibare biobrandstoffen. Het project ambieert nieuwe biobenzine uit lokaal veredeld hout, rijk aan cellulose, via een inventieve bio-raffinage. De biobenzine is ideaal voor bijmenging in klassieke brandstoffen, en zal op termijn ook integraal gebruikt kunnen worden in ultra-zuivere verbrandingsmotoren voor moeilijk elektrificeerbare toepassingen. Rentabiliteit, kwaliteit en duurzaamheid in de waardeketen zijn belangrijke projectdrivers.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2030/06/24

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Biomassa