AD-LIBIO (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

AD-LIBIO is een fundamenteel onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door het Energietransitiefonds. Het ambieert de ontwikkeling van een nieuwe biobenzine uit lokaal veredeld hout uit de productie van korte-omloophout (KOH). De biobenzine is ideaal voor bijmenging in klassieke brandstoffen, en zal op termijn ook zuiver gebruikt kunnen worden in moeilijk elektrificeerbare toepassingen zoals het vrachtverkeer. Rentabiliteit, kwaliteit en duurzaamheid in de waardeketen zijn belangrijke projectdrivers.

Het INBO draagt bij aan de impactanalyse van het productiesysteem van het KOH. Binnen dit systeem worden stekken met een hoge densiteit aangeplant van snelgroeiende boomsoorten zoals populier of wilg en om de 2 tot 5 jaar machinaal geoogst. Dit kan een hoge opbrengst aan biomassa leveren en, afhankelijk van hoe en waar het gebeurt, een meerwaarde zijn voor de natuur en de lokale economie. Bij de analyse kijken we naar de effecten van KOH op de biodiversiteit, de ecosysteemdiensten, het landschap en de maatschappij in het algemeen. Dit zowel op lokale schaal als op het niveau van de gewesten en België. Ook verliezen we de internationale context natuurlijk niet uit het oog.

Momenteel selecteren we enkele praktijkvoorbeelden van KOH voor deze analyses. Heb jij een KOH of weet jij wel een interessante case? Neem dan gerust contact op!
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2030/06/24

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Biomassa