Advisering i.k.v. PAS (programmatische aanpak stikstof)

Projectdetails

Samenvatting

Het PAS-programma werd opgemaakt om te voldoen aan de Europese Habitatrichtlijn. Die verplicht Europese lidstaten om de natuurgebieden die deel uitmaken van het Pan-Europese Natura 2000 netwerk actief te beschermen en te herstellen, met als algemene doelstelling het behoud of herstel van habitats en het beschermen van soorten. Stikstofdepositie vormt hierbij een van de belangrijkste milieudrukken op het Natura 2000-netwerk.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Vrije trefwoorden

  • KABINET
  • PAS
  • IHD

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur