Advisering i.k.v. verificatiecommissie MAP (Mestactieplan)

Projectdetails

Samenvatting

Voor elk perceel grasland in de gebieden, vermeld in artikel 41bis, § 1, eerste lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006, vermeldt de Mestbank in zijn databank of het perceel een intensief grasland is of niet. De Mestbank gebruikt daarvoor de recentste biologische waarderingskaart van het INBO, in voorkomend geval aangevuld met de gegevens naar aanleiding van een recent plaatsbezoek door een deskundige in opdracht van de Mestbank. De deskundige die een plaatsbezoek uitvoert, maakt hiervan een verslag op, waarin hij de biologische waardering van het betreffende perceel vermeldt. Dit verslag wordt overgemaakt aan het INBO. Als het INBO binnen twee werkdagen na ontvangst van het verslag geen bezwaar maakt, wordt de in het verslag van de deskundige opgenomen kwalificatie, aanvaard. Als het INBO wel bezwaar heeft tegen de in het verslag vermelde kwalificatie, meldt ze dit binnen twee werkdagen na ontvangst van het verslag. Binnen zeven werkdagen na ontvangst van het verslag deelt het INBO aan de VLM haar kwalificatie van het betreffende perceel mee, samen met de gegevens waarop deze kwalificatie is gebaseerd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Vrije trefwoorden

  • Mestactieplan
  • advies