Projectdetails

Samenvatting

ALFAwetlands wil de mogelijkheden voor het herstel van Europese draslanden (wetlands) in kaart brengen. Draslanden maken zo'n 5-8% uit van alle land op aarde en hebben een grote capaciteit om koolstof op te slaan.
We zullen verschillende scenario’s voor klimaatverandering op Europese schaal modelleren en dit in relatie tot de uitwisseling van broeikasgassen. Op sites verspreid over Europa bouwen we 'living labs' uit, in co-creatie met verschillende stakeholders. De richtlijnen die uit dit onderzoek komen, worden geïmplementeerd in beleid zoals de LULUCF-verordening (Land Use, Land-Use Change and Forestry).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/221/03/27

Vrije trefwoorden

  • herstel
  • koolstof
  • klimaatmitigatie
  • drasland
  • wetlands
  • klimaat

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Bodem & lucht
  • Klimaat