Analyse laagwatervogeltellingen Westerschelde (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De Westerschelde is een belangrijk Natura 2000-gebied waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld. Verschillende steltlopersoorten halen deze doelen niet en dat roept de vraag op of dit lokale oorzaken heeft, of dat de oorzaak elders ligt. Het INBO zal onderzoeken welke factoren het meest sturend zijn door het uitvoeren van een statistische analyse op uitgevoerde laagwatervogeltellingen in de Westerschelde in de periode 2018-2021.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum16/11/2330/07/24

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • vogelrichtlijn
  • Natura2000
  • vogels
  • Westerschelde
  • Estuaria
  • avifauna