Analyse van koolstof hotspots in Vlaamse natuurgebieden en het beperken van koolstoflekken door natuurbeheer (HOTSPOTS) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het Hotspots project bestaat uit 2 onderdelen:

Deel 1 'Analyse van bestaande koolstof hotspots in ANB domeinen' start op 1 januari 2019 en loopt tot 30 juni 2019. Bedoeling is om te achterhalen waar de koolstof-hotspots gelegen zijn, wat de voornaamste bedreigingen zijn en hoe ze duurzaam beschermd kunnen worden. Er zal een verbetering van een bestaand ruimtelijk koolstofmodel voor koolstofstocks in de bovenste 30 cm (Soil Organic Carbon Stock Map for Belgium) doorgevoerd worden aan de hand van een combinatie van spatial data science en machine learning technieken, en op basis van bestaande geodatasets en modellen van de aanvragers die verzameld werden/worden in het kader van afgeronde en lopende onderzoeksprojecten. Dit moet leiden tot de opmaak van hotspots-signaalkaarten.

Deel 2 'Richtlijnen voor het stoppen van koolstoflekken bij beheeractiviteiten' loopt van 1 november 2018 tot 30 april 2019 en bestaat uit een desktopstudie die bestaande beheermaatregelen oplijst en hun impact op bodemkoolstofvoorraden evalueert. Vervolgens zullen de beheerplannen van 5 geselecteerde gebieden doorgelicht worden en de impact van elke beheeringreep op de bodemkoolstofvoorraad worden ingeschat. De behaalde resultaten uit de verzamelde literatuur worden samengebracht in een toepassingsgericht beoordelingskader voor beheerders.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1831/12/19

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Beheer