Diversiteit Habitats MONEOS (Maritieme Toegang)

Projectdetails

Samenvatting

Dit monitoringsproject gebeurt in opdracht van afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en ondersteunt het MONEOS programma, onderdeel Diversiteit habitats. Dit monitoringsprogramma wordt gecoördineerd vanuit de Vlaams – Nederlandse Schelde-commissie. Ons studiegebied omvat vooral de Zeeschelde, Rupel, Durme en getijgebonden zijrivieren (Nete, Dijle, Zenne).
Dit project bestaat uit verschillende deelopdrachten:
1. Opmeten en beschrijven van evolutie langs hoogteraaien en van de schorrand met een RTK-gps;
2. Opmaak van geomorfologische kaarten op basis van false colour beelden (FCIR) of orthofotobeelden;
3. Opmaak van fysiotopen , mits topo-bathymetrische en getijdata beschikbaar zijn;
4. Opmaak van ecotopenkaarten, mits fysiotopen en geomorfologische kaart beschikbaar is;
De beschikbaarheid van hoogtedata van de slikken en schorren (LIDARdata) en watergebieden (MULTIBEAMdata), en getijdata is overeengekomen in het VNSC. Globaal komt dit neer op jaarlijks voor de Zeeschelde stroomafwaarts de Rupelmonding, 3-jaarlijks Zeeschelde, Durme en Rupel en 6-jaarlijks getijgebonden zijrivieren (Netes, Dijle en Zenne).

Op basis van deze topografische en geografische datasets met daarnaast bijkomende historisch kaartmateriaal, fauna en floragegevens gebeurt onderzoek naar evolutie van de ecotopen op lange, middellange en korte termijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/28

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water
 • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

 • Schelde
 • Beheer van water
 • Overstromingsgebieden
 • Visserij (maatschappij)
 • Zoet-Zout overgangen
 • Vismeetnetwerk
 • Stroombekkens
 • Stromende wateren
 • Kaderrichtlijn Water

Vrije trefwoorden

 • Schelde
 • IJzer