Analyse relatie landschapskarakteristieken en faunaverkeersslachtoffers

Projectdetails

Samenvatting

Scope:
(1) Op punt stellen van methodiek om uit de beschikbare data over faunaverkeersslachtoffers (locatie, tijd, soort, aantal + eventueel bijkomende kenmerken) in combinatie met beschikbare kaartlagen patronen te detecteren.
(2) Analyseren van deze patronen in relatie tot landschapskarakteristieken, seizoenale veranderingen en soorten/soortgroepen. Voor wat betreft dit laatste zal er zeker een verschil gemaakt worden tussen grote zoogdieren (die ook een groter verkeersrisico meebrengen zoals everzwijn en ree), territoriale middelgrote dieren (marterachtigen) en kleinere dieren.
(3) Nagaan in welke mate de resultaten van bovenstaande analysemethoden toelaten generieke patronen te herkennen en verdere analyses naar specifieke vragen uit te voeren zoals:
o in welke mate bepaalde soorten als ‘indicator’ gebruikt kunnen worden (wegwerken van knelpunten voor deze soorten = wegwerken van knelpunten voor groot aantal andere soorten)
o vergelijken patronen meest kwetsbare soorten met meer algemene soorten
o projecties maken van mogelijke impact van landschapsveranderingen op (verhoogd) risico op faunaverkeersslachtoffers.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Zoogdieren
  • Beleid
  • Biotopen