Analyse Watervogeltellingen Antwerps havengebied sinds 1980

Projectdetails

Samenvatting

INBO beschikt met de Watervogeldatabank over een lange tijdsreeks van data uit het Antwerps havengebied. Binnen dit gebied lopen verschillende parallelle monitoringsprojecten waarbinnen (jaarlijks) gerapporteerd wordt over overwinterende watervogels binnen elk gedeelte. Deze overkoepelende analyse zal resulteren in kennis over het totaalgebied en hoe elk deelgebied (bestaande uit individuele telgebieden) zich tot dit verhoudt met aandacht voor trends en veranderingen, al dan niet door de uitgevoerde natuurinrichting binnen de projecten.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • natura2000
  • Haven
  • natuurcompensatie
  • watervogels