Invulling bufferproject ANB: Evaluatie meetprotocollen Natura 2000 soortenmonitoring tbv beheermonitoring

Projectdetails

Samenvatting

In de Code Goede Praktijk Beheermonitoring is voorzien dat soorten kunnen opgevolgd worden via een gestandaardiseerde vangst- of telmethode wanneer:
– de soort als doel is opgenomen in het natuurbeheerplan,
– het beheer impact heeft op het voorkomen van de soort,
– de soort (relatief) eenvoudig te inventariseren is,
– de soort zeldzaam is,
– de soort een kritische populatie vormt in het betreffende gebied.

Tevens zijn in de Code de specifieke soorten opgelijst die verplicht en die mogelijks opgevolgd kunnen worden via een gestandaardiseerde vangst- of telmethode.

Als methode wordt verwezen naar de meetprotocollen opgesteld t.b.v. de Natura 2000 soortenmonitoring. De vraag is of deze meetprotocollen voor beheeropvolging kunnen vereenvoudigd worden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum18/12/1731/12/18

Thematische lijst

  • Soorten