Zijn de Vlaamse natuurgebieden voldoende klimaatrobuust voor Vlaamse en Europese prioritaire soorten?

Projectdetails

Samenvatting

Klimaatverandering is op wereldvlak een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van soorten en biotopen.
Soorten kunnen op 3 verschillende manieren reageren op een veranderend klimaat:
1) opschuiven met of het areaal uitbreiden naar de geschikte klimaatzone
2) zich ter plekke aanpassen aan het nieuwe klimaat
3) lokaal uitsterven

Bedreigde en/of habitattypische soorten zijn vaak beperkt tot natuurgebieden en zijn vaak niet mobiel genoeg om hun areaal uit te breiden naar nieuwe gebieden of om mee op te schuiven met de meest geschikte klimaatzone. Vooral in sterk geïndustrialiseerde en dichtbevolkte regio’s zoals Vlaanderen zijn natuurgebieden sterk versnipperd en dreigen vele soorten te verdwijnen doordat ze zich niet of nauwelijks doorheen het landschap kunnen verplaatsen.

Met dit project willen we nagaan of de actuele natuurgebieden in staat zijn om Europees en Vlaams prioritaire soorten (de “beleidssoorten”) bij een voortschrijdende klimaatwijziging te herbergen of plaats te bieden aan soorten om er zich lokaal aan te passen aan een nieuw klimaat. Met natuurgebieden bedoelen we niet enkel habitat- en vogelrichtlijngebieden, maar ook natuurgebieden van particuliere natuurverenigingen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

  • Klimaat

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Klimaat