Gebiedsdekkende Biologische Waarderingskaart voor Vlaanderen, met onderzoek naar de mogelijkheden van efficiëntiewinst

Projectdetails

Samenvatting

Dit project omvat het periodiek actualiseren van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en Natura 2000 Habitatkaart voor heel Vlaanderen, zodat beide kaarten, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als basis kunnen blijven dienen voor heel wat beleidsrelevante en wetenschappelijke toepassingen.
Op het einde van het project (BWK-uitgave 2025) zal ongeveer 90% van Vlaanderen geactualiseerd zijn: grotendeels door het verwerken van bestaande up-to-date datalagen, aangevuld met ongeveer de helft van de voor het Vlaamse natuurbeleid belangrijke gebieden buiten SBZ en een deel externe karteringen. Ook zal er een methodiek en draaiboek klaarliggen om de BWK ook in de toekomst gebiedsdekkend up-to-date te houden.
Verder onderzoek naar efficiëntiewinst via remote sensings, samenwerking met andere (overheids)instanties en de mogelijkheden van inzet van citizen science maken deel uit van het opzet.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur