Lichthinder: Literatuurstudie naar de effecten van nachtelijke verlichting op biodiversiteit (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Lichthinder vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Zo wordt bijvoorbeeld het landschap gefragmenteerd voor nachtactieve organismen. Bij dagactieve organismen wordt het bioritme verstoord en ook planten kunnen negatieve effecten ondervinden. Hierdoor ontstaan verstoringen van ecologische evenwichten en gaan populaties achteruit.
Hoe moet daar mee omgegaan worden en wat zijn mogelijke milderende maatregelen? De kennis hierover is zeer verspreid. Met een literatuurstudie willen we de kennis over lichtpollutie, gaande van bacteriën tot gewervelde dieren en planten, samenbundelen tot een overzichtelijk boek. Dit boek kan dan als leidraad dienen voor het uitwerken van een biodiversiteitsvriendelijk lichtplan.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij