Essenziekte in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

De overleving van de gewone es wordt in Vlaanderen bedreigd door de invasieve schimmel Hymenoscyphus fraxineus. Es wordt nochtans beschouwd als een belangrijke, sociale boomsoort van verschillende bosecoystemen. Met dit project willen wij de mogelijkheden tot behoud en herstel van essenbestanden in Vlaanderen onderzoeken. Wij zullen de vitaliteit van de es en de verspreiding en evolutie van essenziekte in Vlaanderen systematisch opvolgen, waarbij onderzocht zal worden of de infectiegraad van de bomen beïnvloed wordt door specifieke standplaatseigenschappen. De genetische diversiteit en erfelijkheid van de resistentie zal geëvalueerd worden, uitgaande van internationale herkomstproeven. Via deze weg hopen wij een nieuwe zaadtuin met gezonde essen aan te leggen, die gezond plantsoen voortbrengt en kan opgenomen worden in de lijst van aanbevolen herkomsten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/24

Thematische lijst

  • Bosplantsoen
  • Bossen en parken

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Bos
  • Canditate metabolites for ash dieback tolerance in Fraxinus excelsior

    Nemesio-Gorriz, M., Menezes, R. C., Paetz, C., Hammerbacher, A., Steenackers, M., Schamp, K., Höfte, M., Svatos, A., Gershenzon, J. & Douglas, G. C., 7-okt-2020, In: Journal of Experimental Botany. 71, 19, blz. 6074-6083 9 blz.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review