ASPEDA - Age Specific Patterns Esas-Data (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Binnen het Nederlandse ‘Wozep-programma’ moeten uitspraken worden gedaan over effecten van offshore windturbines op zeevogels. Daarom wil het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) voor een aantal soorten populatiedynamische modellen laten opstellen. Het doel van ASPEDA is om extra informatie te verkrijgen over de verspreiding van jaarklassen van zeevogelsoorten over de Noordzee aan de hand van kleedgegevens in de ESAS-database. De leeftijdsverhouding zal dienen als een belangrijke inputparameter voor betrouwbaardere populatiemodellen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/07/1931/01/20

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • avifauna

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Windenergie