Afwegingskader van ecosysteemdiensten bij ruimtelijk beleid

Projectdetails

Samenvatting

Door de publicatie van het NARA-T rapport zijn de beleidsmakers bij RWO zich meer bewust geworden van het belang van ecosystemen, de natuurlijke kringlopen die er in plaats vinden en de diensten die zij aan de maatschappij leveren, de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’. Ecosystemen en hun groenblauwe kringlopen leveren de maatschappij verschillende diensten (zoals verkoeling in de stad of aangename ruimte voor vrijetijdsbesteding op het platteland) en producten (zoals voedsel en zuiver water). Door de ruimte zorgvuldig in te richten kunnen zowel in de bebouwde ruimte als in de open ruimte meerdere ecosysteemdiensten geleverd worden, wat de leefkwaliteit op verschillende vlakken ten goede komt.

Door middel van de uitwerking van een (of meerdere) concrete case(s) willen de beleidsmakers bij RWO de kennis over de maatschappelijke meerwaarde van ruimtelijke investeringen op vlak van de levering aan ecosysteemdiensten verruimen. Het onderzoek kan er finaal toe leiden dat er een ruimtelijk afwegingskader voor ecosysteemdiensten bij ruimtelijke veranderingen wordt opgenomen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/17

Vrije trefwoorden

  • gebiedsvisie
  • ESD