Barrier (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Om de barrière-effecten van offshore windmolens op zeevogels beter te kunnen inschatten is kennis nodig over de afstand waarop de verschillende soorten verstoord worden door windturbines. Deze kennis kan dan worden meegenomen om de nieuwe windparken zo te configureren (bijvoorbeeld door gebruik te maken van corridors) dat het barrière-effect zo gering mogelijk wordt. Deze studie heeft als doel om een overzicht te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot barrière-effecten. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de soorten die in het BDNZ voorkomen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/07/1931/12/19

Thematische lijst

  • Windenergie
  • Zee- en kustvogels

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water